VO-22-01Drenthe SWV PO 22-01logo-PO-22-01
Menu

Deze website wordt gebruikt voor het aanmelden van door SWV 2201 PO/VO georganiseerde scholingen en activiteiten.

Verdiepende training hoogbegaafdheid: 3: Overgang PO/VO (Cedin)

bk 1 22 mei 2023
bk 2 14 juni 2023
De verdiepingscursussen vinden plaats van 15-18 uur

Verdiepende trainingen hoogbegaafdheid
Training voor leerkrachten, plusklas-leerkrachten en intern begeleiders met voldoende basiskennis van hoogbegaafdheid.
Verdieping op specifieke onderwerpen voor consolidatie van de basis-, breedte- en diepte ondersteuning. In twee interactieve sessies van telkens drie uur wordt een onderwerp uitgediept. Deelnemers kunnen hun praktijkervaringen inbrengen en hun kennis op een onderwerp vergroten. Je krijgt praktische tips om toe te passen in de praktijk en er is een mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Verdiepingscursus 3: Overgang PO/VO
De overgang van PO naar VO is een belangrijke stap in de ontwikkeling bij alle kinderen. Zeker bij hoogbegaafde kinderen is het belangrijk deze overgang goed voor te bereiden en de overdracht goed vorm te geven. In deze verdiepingscursus kijken we hoe we de overgang zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen.

Evenement Eigenschappen

Startdatum 22-05-2023
Einddatum 14-06-2023
Sluitingsdatum 24-04-2023
Locatie Van der Valk - Emmen
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Locatie Kaart