.
Menu

Passend onderwijs en privacy

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. In het Privacyreglement is beschreven welke persoonsgegevens het Samenwerkingsverband mag verwerken en onder welke voorwaarden. De wetgeving Passend Onderwijs en de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vormen de basis voor het reglement.

Privacytool

De digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.

De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veel gestelde vragen. Indien 'u of ik' wordt gebruikt, wordt gedoeld op medewerkers van de school tenzij anders aangegeven.

De digitale privacy tool: https://passendonderwijsenprivacy.nl/#!/

back to top

Organisatie

Documenten

Nieuws

Contact

  • Werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur
    Telefoonnnummer: 06-26634694

  • E-mailadres: info@swv2201vo.nl
  • Postadres: Postbus 109, 9410 AC  Beilen